CHÍNH SÁCH

STT CHÍNH SÁCH NGÀY CÔNG BỐ CHI TIẾT
1 CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG 01/06/2020
2 CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ 01/01/2021
3 CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ & BẢO HÀNH 01/01/2021
4 CHÍNH SÁCH THANH TOÁN & CÔNG NỢ 01/01/2021
5 HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 01/01/2021