TOPPING

STT Tên Sản Phẩm Hình Sản Phẩm Số Công Bố Thời Gian Công Bố Chi Tiết
01 Mứt dâu Số: 26/VNF/2018 30/10/2018 XEM
02 Mứt hương cam Số: 24/VNF/2018 30/10/2018 XEM
03 Mứt hương chanh dây Số: 27/VNF/2018 30/10/2018 XEM
04 Mứt hương dứa Số: 23/VNF/2018 30/10/2018 XEM 
05 Mứt hương việt quất Số: 25/VNF/2018 30/10/2018 XEM 
06 Mứt kiwi Số: 28/VNF/2018 26/08/2018 XEM