Cam-Nha Đam (Sinh tố)

Thành phần pha chế

– 40 ml sinh tố Berrino (cam – nha dam,

xoài – dứa, xoài, đao, chanh dây)

– 90 ml mước trà xanh

– 10 ml nước đường

– 5 ml nước cốt chanh

Cách làm:

Cho sinh tố vào ly, sau đó cho đá và

cho nước trà xanh ( làm theo đúng dạng phân tầng )

Sử dụng ly : Hightball

Trang trí:

Lát Chanh mỏng và lá bạc hà