Chanh dây (Sinh tố)


Thành phần pha chế:

  • 100ml các loại sinh tố trái cây berrino
  • 90ml nước trắng/soda

Cách làm:

  • Cho tất cả thành phần vào máy xay chung với đá và rót vào ly

Sử dụng ly: Studio – Hightball

Trang trí:

Lá bạc hà/ lá hương thảo.